Ιστορικό

Πληθυσμός

Παραδόσεις
Ο Φόνος του Μαύρου
Εκκλησίες - Ιερείς
Τοπωνύμια
Νομές Νερού
ΣΠΕ Πρόοδος
Πεσόντες
Δολοφονηθέντες
Αγνοούμενοι
Απόλλων
Αυγερινός
Ελιόμυλος
Ανακοινώσεις
Ποιήματα
Φωτογραφίες
Νιοχωρίτες επαγγελματίες
 

ΣΠΕ Νέου Χωριού Κυθρέας « Η ΠΡΟΟΔΟΣ »

Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Νέου Χωρίου Κυθρέας « Η ΠΡΟΟΔΟΣ » ενεγράφη στον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών στις 4 Αυγούστου 1928, σύμφωνα με τους περί Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών Νόμους του 1914 και 1928. Της εγγραφής προηγήθηκε επιστολή του Εφόρου με Αρ. Φακ. C.C.S.122/1928 και ημερ. 30 Ιουλίου 1928 προς το Γραμματέα της Κυβέρνησης, με την οποία τον πληροφορούσε για την ίδρυση της ΣΠΕ Νέου Χωρίου Κυθρέας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και των Κανονισμών περί Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών.Με την επιστολή αυτή ο Έφορος, επικαλούμενος το κεφάλαιο 9 του περί Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών Νόμου του 1914, ζητούσε την έγκριση του Κυβερνήτη.

Ο Έφορος, με επιστολή του (Αρ. Φακ. CCS No.122/28 ημερ. 24 Νοεμβρίου 1933 ) προς το Γραμματέα της Κυβέρνησης τον πληροφορούσε ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο Ελέγχου της ΣΠΕ Νέου Χωρίου Κυθρέας « Η ΠΡΟΟΔΟΣ », σε κοινή τους συνεδρία, αποφάσισαν να διορίσουν τον Χαράλαμπο Τζωρτζή ως Γραμματέα της ΣΠΕ με μισθό 5 λίρες το χρόνο. Επίσης παρακαλούσε το Γραμματέα να ζητήσει την έγκριση του διορισμού από τον Κυβερνήτη. Πέντε μέρες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου 1933, ο Γραμματέας με επιστολή του ( Αρ. Φακ. CCS No.122/28 ) πληροφορούσε τον Έφορο ότι ο Κυβερνήτης ενέκρινε τον διορισμό του Χαράλαμπου Τζωρτζή με την πιο πάνω μισθοδοσία.

Ωστόσο, στις 18 Δεκεμβρίου 1933 ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών έστειλε χειρόγραφο σημείωμα στο Γραμματέα της Κυβέρνησης με το οποίο τον πληροφορούσε ότι εκ παραδρομής του έστειλε το όνομα του προηγούμενου Γραμματέα της ΣΠΕ και ότι το σωστό όνομα ήταν Αντρέας Παπαϊωάννου και ο μισθός του ήταν 4 λίρες το χρόνο και όχι 5 λίρες. Με βάση τα πιο πάνω πρώτος γραμματέας ήταν ο Χαράλαμπος Τζωρτζής, από το 1928-1933, και αντικαταστάθηκε από τον Αντρέα Παπαϊωάννου.

Ισολογισμός για το έτος 1935
Στις 14 Φεβρουαρίου 1936 ο Έφορος Συνεργατικής Ανάπτυξης διαβίβασε τον ισολογισμό της ΣΠΕ στον Επίτροπο. Τον πληροφορούσε ότι τα μέλη της ΣΠΕ ήταν 33, και από αυτά τα 21 χρωστούσαν. Κατά το 1935 στη Συνεργατική κατατέθηκαν 42 λίρες για εξόφληση μακροπρόθεσμων δανείων και 19 λίρες για βραχυπρόθεσμα δάνεια. Τα καθυστερημένα ήταν λίγα. Επίσης, η Συνεργατική αγόρασε 58 σάκους λιπάσματα. Αν και τα μέλη είναι λίγα, εντούτοις επιδεικνύουν ενδιαφέρον.Ο Έφορος υπέβαλε εισήγηση όπως οι κάτοικοι αρχίσουν επαναλαμβανόμενες καταθέσεις 3 πιάστρες την εβδομάδα για να χρησιμοποιηθούν για βραχυπρόθεσμα δάνεια. Αναφέρει μάλιστα ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του, κάποιοι κάτοικοι κάνουν τέτοιες εβδομαδιαίες καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου και εκφράζει την άποψη ότι είναι προτιμότερο και πρέπει τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για το χωριό.Τέλος αναφέρει ότι θα επισκεφθεί το χωριό και θα συζητήσει το θέμα με την Επιτροπή της Συνεργατικής. Στον ισολογισμό για το 1935, που είναι ισοσκελισμένος, το ενεργητικό και το παθητικό είναι 541 λίρες, 15 σελίνια και 8,5 πιάστρες.

Στο ενεργητικό καταγράφονται τα πιο κάτω:Μετρητά : 5 λίρες, 8 σελίνια κια 8,5 πιάστρες Βραχυπρόθεσμα – ενός έτους- δάνεια σε μέλη: 2 λίρες, 11 σελίνια και δυο πιάστρες Μακροπρόθεσμα- πέραν του έτους- δάνεια σε μέλη : 533 λίρες κια μια πιάστραΈπιπλα : 15 σελίνια, 6 πιάστρεςΣτο παθητικό καταγράφονται τα πιο κάτω: Δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα Κύπρου: 529 λίρες, 4 σελίνια και 3 πιάστρες.Απόθεμα από τις 31.12.1934 : 10 λίρες, 14 σελίνια και 5,5 πιάστρεςΚαθαρό κέρδος για το 1935 : 1 λίρα και 17 σελίνια.