Ιστορικό

Πληθυσμός

Παραδόσεις
Ο Φόνος του Μαύρου
Εκκλησίες - Ιερείς
Τοπωνύμια
Νομές Νερού
ΣΠΕ Πρόοδος
Πεσόντες
Δολοφονηθέντες
Αγνοούμενοι
Απόλλων
Αυγερινός
Ελιόμυλος
Ανακοινώσεις
Ποιήματα
Φωτογραφίες
Νιοχωρίτες επαγγελματίες
 

Πληθυσμός

Τρία χρόνια μετά την έλευση των Βρετανών στην Κύπρο και συγκεκριμένα στις 4 Απριλίου 1891 διενεργήθη η πρώτη απογραφή του πληθυσμού του νησιού. Η απογραφή επαναλαμβανόταν κάθε 10 χρόνια. Έτσι είχαμε απογραφή το 1891, το 1901, το 1911, το 1946, το 1956 και το 1960. Το κενό που παρουσιάζεται μεταξύ 1911 – 1946, πιθανόν να οφείλεται στους δυο παγκοσμίους πολέμους.Στους πιο κάτω πίνακες θα βρείτε αριθμητικά στοιχεία για το χωριό μας, τα γύρω χωριά καθώς και για τρία τουρκικά χωριά της περιοχής. Πηγή των στοιχείων αυτών είναι το κρατικό αρχείο. Σε όλες της απογραφές εκτός από εκείνη του 1881 υπάρχουν στοιχεία χωριστά για τους Μουσουλμάνους και Μη Μουσουλμάνους. Δεν είναι τυχαίο που ενώ αρχικά οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν την πιο πάνω θρησκευτική ορολογία στη συνέχεια επινόησαν την ορολογία Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι για διαχωρισμό των δυο κοινοτήτων,πάντοτε στο πνεύμα της πολιτικής τους : «διαίρει και βασίλευε».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ

 • Το 1881 οι κάτοικοι του Νέου Χωρίου, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, ήταν 578, ενώ το 1960 ανήλθαν στους 1387, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 240% σε 79 χρόνια, δηλ σχεδόν τριπλασιάστηκε.
 • Συγκρίνοντας τα αριθμητικά στοιχεία των δυο κοινοτήτων του χωριού διαπιστώνουμε μια συνεχή αύξηση τόσο των Ελληνοκυπρίων ( Ε/Κ ) όσο και των Τουρκοκυπρίων ( Τ/Κ). Ωστόσο, η αύξηση του ε/κ πληθυσμού από το 1891 μέχρι το 1960 ανήλθε στο 279%, ενώ η αύξηση του τ/κ πληθυσμού ανήλθε στο 196,5%. Συγκεκριμένα το 1891 οι Ε/Κ ήταν 415 και οι Τ/Κ 117, ενώ το 1960 οι Ε/Κ ήταν 1157 και οι Τ/Κ 230.
  Από το 1881 μέχρι το 1891 παρουσιάζεται μικρή μείωση του πληθυσμού, από 578 σε 532, δηλ. μείωση 8%.
 • Σημειώνεται αισθητή μείωση – 20,7% -του πληθυσμού των Τ/Κ από το 1946 μέχρι το 1956. Από 227 που ήταν το 1946, το 1956 έμειναν μόνο 180. Σε τέσσερα χρόνια όμως, το 1960, ο πληθυσμός των Τ/Κ φθάνει τους 230. Δηλ. σε τέσσερα χρόνια υπερκαλύπτεται η μείωση. Πιθανόν κατά το πιο πάνω διάστημα να σημειώθηκε μετανάστευση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΡΩ ΧΩΡΙΑ

 • Ανέκαθεν η Κυθρέα ήταν το πιο μεγάλο χωριό της περιοχής. Το 1881 ο πληθυσμός ανερχόταν στους 1630, ενώ το 1960 ανήλθε στους 2955. Στις απογραφές του 1891 μέχρι του 1956 εμφανίζονται και ελάχιστοι Τ/Κ να κατοικούν στην Κυθρέα , 5 – 12 άτομα. Πολύ πιθανόν να εργάζοντο είτε στα χωράφια είτε στους μύλους της Κυθρέας και εμφανίζονται ωες κάτοικοι της κωμόπολης.
 • Από το 1881 μέχρι το 1911 η Χρυσίδα θεωρείται ξεχωριστό χωριό. Στην απογραφή του 1946 θεωρείται ενορία της Κυθρέας. Επίσης στην απογραφή αυτή γίνεται ξεχωριστή καταγραφή του πληθυσμού της Κυθρέας κατά ενορία. ( Βλ. σχετικό πίνακα.)
 • Τα δυο χωριά στα οποία δεν κατοίκησαν ποτέ Τ/Κ είναι η Βώνη και το Έξω Μετόχι.
 • Τα δυο χωριά που χαρακτηρίζονται μικτά είναι το Νέο Χωρίο και το Παλαίκυθρο.
 • Το Τραχώνι παρουσιάζεται να έχει Τ/Κ από το 1891 μέχρι το 1911 με πτωτική πορεία. Έτσι το 1891 ήταν 20, το 1901 ήταν 8 και το 1911 μόνο 2. Το παράδοξο είναι ότι στην απογραφή του 1956 εμφανίζεται ένας Τ/Κ να κατοικεί στο Τραχώνι.
 • Επίσης η Μια Μηλιά παρουσιάζεται να έχει δυο Τ/Κ από το 1891 μέχρι το 1911, ενώ το 1956 κατοικούσαν 3 Τ/Κ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ

 • Τα τρία τουρκικά χωριά της περιοχής που επιλέγησαν γι΄ αυτό το σημείωμα είναι το Τζιάος, η Επηχώ και το Μπέυ Κιογιού. Πρόκειται για αμιγή τουρκικά χωριά, αν και στην απογραφή του 1956 εμφανίζονται 3 Ε/Κ να κατοικούν στο Τζιάος. Το Μπέυ Κιογιού είναι το μικρότερο και το Τζιάος το μεγαλύτερο.
 • Στις απογραφές του 1891 μέχρι το 1911 καταχωρούνται πληθυσμιακά στοιχεία και για το «τσιουφλικούι» ( Neizan Chiftlik) και το «Πετονάτζι» ( Bedinash Chiftlik). Oι κάτοικοι των δυο τσιφλικιών, που είναι μουσουλμάνοι, ανέρχονται σε μερικές δεκάδες μόνο. Το 1891 στο Neizan τσιφλίκι υπάρχει και ένας Ε/Κ κάτοικος, ενώ στο «Πετονάτζι» εμφανίζεται ένας Ε/Κ το 1901 και το 1911. Στις άλλες απογραφές δεν εντοπίστηκαν στοιχεία.

Καταγραφή Πληθυσμών – Πίνακες