Ιστορικό

Πληθυσμός

Παραδόσεις
Ο Φόνος του Μαύρου
Εκκλησίες - Ιερείς
Τοπωνύμια
Νομές Νερού
ΣΠΕ Πρόοδος
Πεσόντες
Δολοφονηθέντες
Αγνοούμενοι
Απόλλων
Αυγερινός
Ελιόμυλος
Ανακοινώσεις
Ποιήματα
Φωτογραφίες
Νιοχωρίτες επαγγελματίες
 

Δολοφονηθέντες των οποίων τα οστά ταυτοποιήθηκαν

1. Στυλλής Γιαννακού
2. Γρηγόρης Σάββα
3. Χρυσάνθη Γρηγόρη
4. Ανδρέας Κοντού
5. Λούλλα Κοντού
6. Παναγιώτης Κοντού
7. Χρίστος Κούννος
8. Μιχάλης Μαρωνίτης
9. Μαρίτσα Μαρωνίτη
10. Κυριάκος Μένοικος
11. Γιαννακός Νικόλα
12. Μαρίτσα Ευτυχή
13. Σοφοκλής Ζερβός
14. Χαράλαμπος Ζερβός
15. Μαρίτσα Ζερβού
16. Ανδρέας Ζερβός
17. Χρίστος Ζωρζής
18. Θεοφάνης Αντωνή
19. Μιχάλης Κατσούρης
20. Σωτηρούλα Κκεσμέ
21. Κυριάκος Πόλλας
22. Νικόλας Πύρος
23. Γεώργιος Στέκας
24. Γεώργιος Ταντελές
25. Ελένη Τσιακκάρη
26. Ττοουλής Φώκας
27. Νικόλας Φωτή
28. Αντωνής Χαρή
29. Ανδρέας Τζιάμπος
30. Γιαννής Πετρίδης
31. Κυριάκος Θεοδούλου
32. Θεόδουλος Θεοδούλου
33. Ανδρέας Γιαννός
34. Κυριάκος Κούλλης
35. Γιαννακός Μελάς
36. Νικόλαος Μίχαλος
37. Πρόδρομος Καραγιάννης